Fly Enhancers @ Stark Lab

ID Coordinates* Neighboring genes Expression
(4–6, 7–8, 9–10, 11–12, 13–14, 15–16)
Strongest annotations Order
VT0004 chr2L 12730–13724 (994 bp) l(2)gl, CG11023 activityactivityactivityactivityactivityactivity
not active
VDRC

Annotations

stageannotation termintensity
4-6not active0
7-8not active0
9-10not active0
11-12not active0
13-14not active0
15-16not active0

Whole-slide images

No image data available.

Neighboring genes

gene IDgene namedistancelinks
FBgn0002121l(2)gloverlapping BDGP FlyBase iFly
FBgn0031208CG110233247bp downstream BDGP FlyBase
FBgn0031209Ir21a9093bp upstream BDGP FlyBase
FBgn0263584CR436099222bp upstream BDGP FlyBase
FBgn0051973Cda512672bp upstream BDGP FlyBase

UCSC snapshot

UCSC snapshot

Sequence

cccaccacaggagcacgatgttttaattgtatttctttagcaagctgcgcagaaattcggcggggcatgtgtggtggtgcattgccacttgccgacgggacggcagttgccgcggtctgcgctggtggcaaatgcagaaggaaaaccgagactgtactggcatttgttgctgaccacaaagttggcgacgttatgttgactgaaaatgtaaaaattatacaacaaattagatgtacatatacagaacaccaaaagaatagacgctacagtcgagttacccattacagaaatagtaggaggataggtgaaattttaaaaacaaaatttgccatatagatcgaaatcgcgaaaacaaaaagactatgatttaattagtttaagaactgttttccaactagtaaatgaaacgaaatcaatatcaataaaatatattgtcaaaccagagtaaatgcaaaagcacttttaacacttatagcatatcgatagactagcaaggaatattgtaatgactgaatttctttctaaggacggacatagtcaaatgtagtcggctgtttaaactgatcataaatacatatacctttaaaactttgatcaatatatccaatgcataaaaatttgttgcacaaaaatataattaaagctctgggcgtcccaaaatgaaaagcactgtatgtttttagcttttgggttcaattctcgcgaggccgtggttcagagactatttccgttacctttttttttttttatcgttacatcaaaactaataacagtacaaaatgttgattaccattagtaacataagttttggcaaatagtaaacatcgcaccatggatcctagcccgtcatctgcacaacgagcctctatttgcctctcgacgggtcttgcttccagctgtaggattgtgaatttaatataaaagactagttgagtatatattatcttactaaccgttgttggtacttgattgctctggttggtcctggtcgatcg

PCR verification status

Line verified as correct.

No slide loaded.