Fly Enhancers @ Stark Lab

ID Coordinates* Neighboring genes Expression
(4–6, 7–8, 9–10, 11–12, 13–14, 15–16)
Strongest annotations Order
VT0250 chr2L 544586–545182 (596 bp) Spp, Ets21C activityactivityactivityactivityactivityactivity
not active
VDRC

Annotations

stageannotation termintensity
4-6not active0
7-8not active0
9-10not active0
11-12not active0
13-14not active0
15-16not active0

Whole-slide images

No image data available.

Neighboring genes

gene IDgene namedistancelinks
FBgn0031260Sppoverlapping BDGP FlyBase
FBgn0005660Ets21C339bp upstream BDGP FlyBase
FBgn0031261nAChRbeta3543bp upstream BDGP FlyBase
FBgn0010602lwr2007bp downstream BDGP FlyBase iFly
FBgn0003963ush4027bp downstream BDGP FlyBase iFly

UCSC snapshot

UCSC snapshot

Sequence

gcgggggtgaaaagcgaaatgacacgcagcagcacacgtcaacaatctgtgttatcggtaccgctggtcatcgtctgggcctatcggacgcaccgcagtataccaaaaatataccaccctctgtggtggggtcgcaccgccaccaaactcccgaaaaatataccaaaacggttgagattcaaaactgataaatctgatttgaaattagtgaatcccgaacttagtttgtgaaaacctgctagcttatcgagctaattgttcaccagttctcctcaatttattaatcatatgtttggcatttttgcgaaacaaaaataagtgaaatggatttttaagtttattttatgctgatatatgtaaatgcttttgaattgattaagttcttaagagaactgactctcgaacctccccgaagtcagtacatgtgagcacggctcccacacaaaacccaaatatgtcggctgctgctttatctgctgcgtcggcagaggaacaccgagatatcggaggagcctcggccatgtgccaagccgcaaaccgagctcagttcccattcagatttcgagagcacagcaccgtacatccgaaacaaaggcg

PCR verification status

Line verified as correct.

No slide loaded.