Fly Enhancers @ Stark Lab

ID Coordinates* Neighboring genes Expression
(4–6, 7–8, 9–10, 11–12, 13–14, 15–16)
Strongest annotations Order
VT17183 chr2R 11358575–11360026 (1451 bp) CG43729, CG8180 activityactivityactivityactivityactivityactivity
active
posterior hindgut, hindgut proper primordium, hindgut VDRC

Annotations

stageannotation termintensity
4-6not active0
7-8not active0
9-10not active0
11-12hindgut proper primordium2
13-14posterior hindgut3
15-16hindgut2

Whole-slide images

Please, be patient. The images might load slowly.

Neighboring genes

gene IDgene namedistancelinks
FBgn0263980CG43729overlapping BDGP FlyBase
FBgn0034021CG81801395bp upstream BDGP FlyBase
FBgn0034022CG1296414883bp upstream BDGP FlyBase
FBgn0034023Ir52a28562bp upstream BDGP FlyBase
FBgn0050469Ir52b30750bp upstream BDGP FlyBase

UCSC snapshot

UCSC snapshot

Sequence

gccccgcttagaccacaacactaaataaaaaaaaaagaattgagaagacgggagaacacggggaattctgcacaaaacccagtctatgaaatattcacacactgcacccaattaagtgtacgatatacatatgtatcgagtatttacgatcacgtctaggaactaaggatgaattgtattgtattgtaaaatgaatggaatcgacgaacacgaaaaacgcccaaatcttatgagtatgtaagcaaagccgaaaacttgaattcaaacaggataaccgctcccggcggtcatctcaactgctgaaattggcacttaagtatttaggtatacacaccgcatatgtatgtacaacttagtagaaatttcgactaaactaaactgaacttggaaacgtagcgcgacatttgtgtaagtcaaaggtccccgagagcccgtcgatgggttcgcttttcgaggggccaacttcgcaaaacagcttctggtttttagcgtaagttttgtttcacatatatacgattaggtgaccagcatgacgatacacctggcgcacctgcaggtagctagcgaataacatacatacatgcatgtaaacaacagtaactagaaaatggaacaatataatatcagtgcaacgtaatatatcagttaaaataacagaggcaaacagaactccactcatttagcactactacctgcaatttgaatgtgaaaaacaacacaatcccctcatcccagcccccgcttctccgacgcgtccccattaatttacctgaattgcaaataaaaagatgttcaattcgatgtgaaaaaacaacaactgtgttctgtgtgttttggtatgggttggtttatttattcactccgccccgaaagtaggcagcaaactttacagcacaaccgaagtgcactgaagaaaaatagaggattaacacgagatttatttcaacttttaagatattcaattaaaaccatgcagctcaatcgaagttttcttgatagaaatactaaatttcattttgaggaataataatatataaatgcaattttttctatattttactatatttataaaggattccgctgtagtatccccatatttcaccaaatacacgcttcacagccgatacttacacacattgctttttattcagttttaaatttatatcacattaaattttaaattaacagaattacaaaagttagtcgattcgtcagttaatgctgctgcaactgcagttttttctttacaatcatcattgttattacattttcaatcatcggtagctaattggttctgccgtctggcaaaggcgtcagcggcgttgacaggacggctggggatggtatctcgtaaatcgttagcattcacatacatagtcaaacatttaacataaagtcacacttaaaactatcactaaattggttaaaagctaattgcatcagagtcagtca

PCR verification status

Line verified as correct.

No slide loaded.