Fly Enhancers @ Stark Lab

ID Coordinates* Neighboring genes Expression
(4–6, 7–8, 9–10, 11–12, 13–14, 15–16)
Strongest annotations Order
VT26324 chr3L 5974396–5976514 (2118 bp) CG10479, CG32406 activityactivityactivityactivityactivityactivity
active
A-P stripes, amnioserosa AISN, dorsal ectoderm anlage broad VDRC

Annotations

stageannotation termintensity
4-6A-P stripes4
4-6amnioserosa AISN4
4-6dorsal ectoderm AISN broad3
4-6pair rule3
7-8ventral ectoderm anlage3
7-8dorsal ectoderm anlage broad4
7-8amnioserosa anlage4
7-8pair rule3
9-10procephalic ectoderm anlage3
9-10lateral epidermis anlage broad4
11-12brain primordium broad3
11-12ventral epidermis primordium subset3
13-14ventral nerve cord subset1
13-14brain subset1
13-14head epidermis lateral subset3
15-16antenno-maxillary-labial complex4
15-16hemocyte2
15-16macrophage2

Whole-slide images

Please, be patient. The images might load slowly.

Neighboring genes

gene IDgene namedistancelinks
FBgn0035656CG104795290bp downstream BDGP FlyBase
FBgn0052406CG3240615912bp upstream BDGP FlyBase
FBgn0035657alphaKap428150bp upstream BDGP FlyBase
FBgn0053993CG3399330639bp downstream BDGP FlyBase
FBgn0002638Rcc148524bp downstream BDGP FlyBase

UCSC snapshot

UCSC snapshot

Sequence

ccggaacgatagcgaagcaaaaccgattcgaaatgggatgataacgcttaaaggttacaaatcattattcggatgtcaaacaaacaaaggcgggatgcacaagtttcgtataattaatgaaacttcaaacgtaatgcacttttatttaaagatcttgagaacatgccgaaattgaacatttttaatttatattatgctttatttgtagtcagttctgagggtttcatcattatctaaaattagtttcagtcccttaggggaagcaaagttctcatatgtaagcacttaatgaccagcaataccaactaacgactgccttagtgacccaattttcctggccgatatgctgcctgcttggaaatttcatgtagtggagaaaacccaccgaagattaatgaactacaaaagatgggaacacaaatcatgtgaaattggagagagccaaggagacccagagttatatttccagaaaagaacaaatgtgtgacaatttctcaaaaggaaaaaggatgcgactgctctccacgcagtaggtgtcacggccaagtgagaatgtcacacttgcaacttagttgtataaaaaatatgccccaagacccggacaacgattttgaatcagactaaggacaccttccacgcctcatgacgcgacattccggcgcgacccttaaaggtgcatttacgacaggagaaatagagaggttcggaggttgagaggtcctggtacgtgtgcgtttgccgccaggatgtggcataatcaagatgaagacatgtgcagtcgttaggcttgttatcctttacttagccgtcgcccttcctgtggaaattaatggcccagcccagcacagcagctgccaggcccagacttttcctccttcgaacatttgaatatgagcaaggatgtaatttgatatttttcccagaccgaaaatcccgttccgttcgcaggaagtgcgacttgtaattttcgatatgggcgcctcctgtttgtttggaattaatgaaatttagacataaaaatgtatttccaccacgacaggcaaacaaactgaagatggtgaagaatagatagcactctctcgtttgaagtgactcatgagggtaatcagtggaaattgagttatcctcgaggacatatggatcaagtggacgaacggaccgttcagggaaatgaaataaactttgacttagttttgctaaacgattctgatttgtttgtccagcaaaagaaaaagtttcccctgatttgcgaaaggttctgcgttttcaggccgacaaaaaaagaaagttcttaggttcctttgttgtcgacttcagtagcgcatcccacacacgcctcttgttatctcatcagactcacctatcccctaagcctccttttgccaaaaaaaagggaaaatctgatgagtgaaagatgcagccagacaaaaacgcgaaacgaaatccgcctaatgcgattttcaagtggaaagcaatgagaatgtccttgcagccgccgagtgctcatccaaactacattttctctcatttttcaaggctgcacagccagtgaaaaaaatcagagacaatgccaaaaactggaacaaagccttttgcaaaaaaataaaggaccaaacaaaaagaagtgcctgactgtctggacggcttgcgagcgccgctgtcaggatgatgggtgagtcctggcccattgtcgttgtgttttcaaggacccaggatctaggcatagacctagacatagacctaaatgaaatttttggcaccgctctaggggaatttatagcttcgaatcagcaggagcacggaaccgggaacaaggagggacaccaagcagttaatgacgttgcaatggaaaacaaaacgagaaataatgagttttccctttgtgcctgtgtcgccgtctatcaaccgcaacatgcaacacacacaatcagagtcagcaaagtcaattcccgcacttctctggggcagctgcgcgattgttttcggtcccgaagctacctgtacttcgattactatacgtatctaccatatcctttggcacaatggccaatttaaatgctgctgtcagcaggcagtcctttttttggtttttggccaaaaacgacgagtcaacaatggg

PCR verification status

Line verified as correct.

No slide loaded.